Scroll to content
Ysgol Pencae

Ysgol Pencae

Ymdrech a Lwydda

Cysylltwch Gyda Ni

Interactive Bar

Search

Ymdrech a Lwydda

Amserlen yr ysgol / School Timetable

Amserlen yr ysgol / School Timetable

 

 Adran Dan 7 / Under 7'sAdran Dros 7 / Over 7s
8.50yb / amMynediad i'r iard / Access to the yardMynediad i'r iard / Access to the yard
9.05yb / amCofrestru / RegistrationCofrestru / Registration
10.20 -10.40 yb / amAmser Chwarae / Play TimeAmser Chwarae / Play Time
 

12.00 - 1.15

Amser Cinio / Lunchtime

12.15 - 1.15

Amser Cinio / Lunchtime

2.20 - 2.30Amser Chwarae / Play TimeAmser Chwarae / Play Time
3.30yp / pmAmser mynd adref / End of the school dayAmser mynd adref / End of the school day

 

Bydd giatiau'r ysgol yn agor am 3.20 ar ddiwedd y dydd.  The school gates will open at 3.20 at the end of the day.

Amserlen Gwersi Offerynnol / Peripetetic Music Lessons Timetable

 

Cysylltwch gyda'r Gwasanaeth Cerdd er mwyn cofrestru eich plentyn trwy'r ddolen hon.

Contact the Music Service to register your child for lessons using this link.

 

Dydd Llun

 Monday

Dydd Mawrth

 Tuesday

Dydd Iau

Thursday

Dydd Gwener

Friday

Piano

Piano

 

 

Chwythbrennau

Woodwind

Ffidil

Violin

Pres

Brass

Gitâr

Guitar

 

Amserlen Gweithgareddau Allygyrsiol / Extra-Curricular Timetable

 

 

Dydd Llun

 Monday

Dydd Mawrth

Tuesday

Dydd Mercher 

 Wednesday

Dydd Iau

 Thursday

Amser Cinio / LunchTime  

Derbyn - Bl2

Clwb Chwaraeon Yr Urdd

Sports Club

 

Bl2 - 6

Clwb Ffrangeg Kidslingo

French Club

 

3.30 - 4.30

yh / pm

Bl5-6

Clwb Chwaraeon / Sports Club

Bl2-4

Clwb Yr Urdd Club

 

Bl5-6

Clwb Mandarin

Club

 

Bl3-6

Côr / Choir

 

 

Top