Scroll to content
Ysgol Pencae

Ysgol Pencae

Ymdrech a Lwydda

Cysylltwch Gyda Ni

Interactive Bar

Search

Ymdrech a Lwydda

Amserlen yr ysgol / School Timetable

Amserlen yr ysgol / School Timetable

 

 Adran Dan 7 / Under 7'sAdran Dros 7 / Over 7s
8.50yb / amMynediad i'r iard / Access to the yardMynediad i'r iard / Access to the yard
9.05yb / amCofrestru / RegistrationCofrestru / Registration
10.20 -10.40 yb / amAmser Chwarae / Play TimeAmser Chwarae / Play Time
 

12.00 - 1.15

Amser Cinio / Lunchtime

12.15 - 1.15

Amser Cinio / Lunchtime

2.20 - 2.30Amser Chwarae / Play TimeAmser Chwarae / Play Time
3.30yp / pmAmser mynd adref / End of the school dayAmser mynd adref / End of the school day

 

Bydd giatiau'r ysgol yn agor am 3.20 ar ddiwedd y dydd.  The school gates will open at 3.20 at the end of the day.

Amserlen Gwersi Offerynnol / Peripetetic Music Lessons Timetable

 

Cysylltwch gyda'r Gwasanaeth Cerdd er mwyn cofrestru eich plentyn trwy'r ddolen hon.

Contact the Music Service to register your child for lessons using this link.

 

Dydd Llun

 Monday

Dydd Mawrth

 Tuesday

Dydd Mercher

Wednesday

Dydd Iau

Thursday

Dydd Gwener

Friday

Piano

Piano

 

Chwythbrennau

Woodwind

Ffidil

Violin

Piano

Piano

 

Chwythbrennau

Woodwind

Pres

Brass

Gitâr

Guitar

 

Amserlen Gweithgareddau Allygyrsiol / Extra-Curricular Timetable

 

 

Dydd Mawrth

Tuesday

Dydd Mercher 

 Wednesday

Dydd Iau

 Thursday

Amser Cinio / LunchTime 

Derbyn - Bl2

Clwb Chwaraeon Yr Urdd

Sports Club

 

 

3.30 - 4.30

yh / pm

Bl3-4

Clwb Yr Urdd Club

 

Bl5-6

Clwb Chwaraeon

Sports Club

 

Bl3-6

Côr / Choir

 

 

Clwb Brecwast a Chlwb Carco

 

Clwb Brecwast / Breakfast Club

 

Mae Clwb Brecwast yn yr ysgol bob bore.  Mae'r disgyblion yn cael mynediad am 8.20yb.  Mae angen cofrestru'r disgyblion ar ddechrau'r flwyddyn ar gyfer y clwb hwn gan mai nifer cyfyngedig o lefydd sydd i gael.  Rydym yn gweithredu ar y system:  y cyntaf i'r felin.

 

There is a Breakfast Club in the school very morning.  The children are welcomed at 8.20am.  You do need to register your children and if successful they have a place for the year.  We have a maximum capacity for the club and we work on the system of those who register first get the place.

 

 

Clwb Carco / After School Club

 

Yn mis Medi, bydd Clwb Carco yn cychwyn yn yr ysgol.  Bydd y clwb yn rhedeg o 3.30 tan 5.30 yn y neuadd.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch gyda  Clwb Carco

 

In September an after school club will be beginning in the school.  The club runs from 3.30 to 5.30 in the school hall.

For more information, please contact Clwb Carco.

 

Gwarchodwyr / Childminders

 

Mae gan yr ysgol berthynas agos iawn gyda gwarchodwyr lleol.  Os hoffech unrhyw enwau neu rifau ffôn, cysylltwch gyda Swyddfa'r Ysgol.

 

The school has a close relationship with local childminders.  If you would like any names or phone numers, please contact the school office.

Top