Scroll to content
Ysgol Pencae

Ysgol Pencae

Ymdrech a Lwydda

Cysylltwch Gyda Ni

Interactive Bar

Search

Ymdrech a Lwydda

Blwyddyn 2 / Year 2

Croeso i dudalen Blwyddyn 2.

Wecome to the Blwyddyn 2 Page.

Miss Flynn, Mrs Collins a Miss Brown sydd yn ein dysgu ni yn y dosbarth.

Rydyn ni wrth ein boddau yn dysgu llawer o bethau newydd gyda'n gilydd. 

Miss Flynn, Mrs Collins and Miss Brown teach us in the class.

We all enjoy learning many new things together.

 

Ymarfer corff

Physical Education

Rydyn ni'n neud ymarfer corff ar ddydd Mawrth a Mercher - cofiwch ddod i'r ysgol yn eich cit.

We do Physical Education on a Tuesday and Wednesday - remember to come to school in your kit

 

Tymor y Gwanwyn

Spring Term

Ein cyd-destun y tymor hon ydy 'Brr mae'n oer'. 

Our context for learning this half term is 'Brrr it's cold'

Profiadau Blwyddyn 2

Year 2 experiences

Can Corathon Blwyddyn 2

Dewch i fwynhau Blwyddyn 2 yn canu 'rhedeg i Baris'
Enjoy year 2 singing 'Rhedeg i Baris'

Top