Scroll to content
Ysgol Pencae

Ysgol Pencae

Ymdrech a Lwydda

Cysylltwch Gyda Ni

Interactive Bar

Search

Ymdrech a Lwydda

Blwyddyn 2 / Year 2

Croeso i dudalen Blwyddyn 2.

Wecome to the Blwyddyn 2 Page.

Miss Richards, Mrs Collins a Ms Bevan sydd yn ein dysgu ni yn y dosbarth.

Rydyn ni wrth ein boddau yn dysgu llawer o bethau newydd gyda'n gilydd. 

Miss Richards, Mrs Collins and Ms Bevan teach us in the class.

We all enjoy learning many new things together.

 

Ymarfer corff

Physical Education

 

Dydd Mawrth / TuesdayDydd Mercher / Wednesday

Cofiwch ddod i'r ysgol yn eich cit /  Remember to come to school in your kit

 

Tymor yr Hydref

Aurumn Term

Ein cyd-destun y tymor hon ydy Yma o Hyd

Our context for learning this half term is A Long Time Ago.

Profiadau Blwyddyn 2

Year 2 experiences

Top