Scroll to content
Ysgol Pencae

Ysgol Pencae

Ymdrech a Lwydda

Cysylltwch Gyda Ni

Interactive Bar

Search

Ymdrech a Lwydda

Blwyddyn 5 / Year 5

Croeso i dudalen Blwyddyn 5.

Welcome to the Blwyddyn 5 page.

 

Mrs Pritchard sydd yn ein dysgu ni yn y dosbarth, ac mae Mrs Lewis yn ein dysgu ni ar Ddydd Gwener.

Rydyn ni wrth ein boddau yn dysgu llawer o bethau newydd gyda'n gilydd. Ein thema newydd yw 'Y Byd yn Un'. 

 

Mrs Pritchard teaches us in the class, and Mrs Lewis teaches us on a Friday. 

We all enjoy learning many new things together. Our new theme is 'World in Union'. 

Ymarfer Corff.

Physical Education.

 

Dydd Llun/Monday

Dydd Iau/Thursday            

 

Cofiwch ddod i'r ysgol yn eich cit os gwelwch yn dda.

Please remember to come to school in your kit. 

Gwaith Cartref

Homework

Dilynwch y ddolen isod i weld amrywiaeth o weithgareddau i ddatblygu sgiliau sillafu a darllen.

Follow the link below to find a variety of activities to develop spelling and reading skills.

Dolenni Defnyddiol

Useful Links

Top