Scroll to content
Ysgol Pencae

Ysgol Pencae

Ymdrech a Lwydda

Cysylltwch Gyda Ni

Interactive Bar

Search

Ymdrech a Lwydda

Blwyddyn 5 / Year 5

Croeso i dudalen Blwyddyn 5.

Welcome to the Blwyddyn 5 page.

 

Mrs Pritchard sydd yn ein dysgu ni yn y dosbarth, ac mae Mrs Lewis yn ein dysgu ni ar Ddydd Gwener.

Rydyn ni wrth ein boddau yn dysgu llawer o bethau newydd gyda'n gilydd. Ein thema newydd yw 'Ni yw'r Byd'. 

 

Mrs Pritchard teaches us in the class, and Mrs Lewis teaches us on a Friday. 

We all enjoy learning many new things together. Our new theme is 'We are the World'. 

Ymarfer Corff.

Physical Education.

 

Dydd Mercher/Wednesday

Dydd Iau/Thursday            

 

Cofiwch ddod i'r ysgol yn eich cit os gwelwch yn dda.

Please remember to come to school in your kit. 

Ffarwelio gyda Thim Cymru

Dathlu Blwyddyn Newydd Yr Almaen

Gwaith Cartref

Homework

Dilynwch y ddolen isod i weld amrywiaeth o weithgareddau i ddatblygu sgiliau sillafu a darllen.

Follow the link below to find a variety of activities to develop spelling and reading skills.

Dolenni Defnyddiol

Useful Links

Top