Scroll to content
Ysgol Pencae

Ysgol Pencae

Ymdrech a Lwydda

Cysylltwch Gyda Ni

Interactive Bar

Search

Ymdrech a Lwydda

Blwyddyn 5 / Year 5

Croeso i dudalen Blwyddyn 5.

Welcome to the Blwyddyn 5 page.

 

Mr Williams sydd yn ein dysgu ni yn y dosbarth.

Rydyn ni wrth ein boddau yn dysgu llawer o bethau newydd gyda'n gilydd. 

Mr Williams teaches us in the class.

We all enjoy learning many new things together

Ymarfer Corff.

Physical Education.

Mae ymarfer corff ar ddydd Iau a dydd Gwener - cofiwch ddod i'r ysgol yn eich cit.

Physical Education is on a Thursday and Friday - remember to come to school in your kit

Can corathon Blwyddyn 5

Dewch i fwynhau Blwyddyn 5 yn canu 'O Mi awn ni am dro'
Enjoy Year 5 singing 'O mi awn am dro'

Top