Scroll to content
Ysgol Pencae

Ysgol Pencae

Ymdrech a Lwydda

Cysylltwch Gyda Ni

Interactive Bar

Search

Ymdrech a Lwydda

Blwyddyn 1 / Year 1

Croeso i dudalen Blwyddyn 1

Wecome to the Blwyddyn 1 Page.

Mrs Reynolds, Miss Edwards a Mrs Bevan sydd yn ein dysgu ni yn y dosbarth.

Rydyn ni wrth ein boddau yn dysgu llawer o bethau newydd gyda'n gilydd. 

Mrs Reynolds, Miss Edwards and Mrs Bevan teach us in the class.

We all enjoy learning many new things together.

 

Ymarfer corff

Physical Education

Dydd Llun / MondayDydd Mawrth /Tuesday

Cofiwch ddod i'r ysgol yn eich cit /  Remember to come to school in your kit

 

Tymor y Gwanwyn

Ein cyd-destun y tymor hon ydy 'Dŵr yn yr Afon a'r Cerrig yn Slic'. 

Our context for learning this half term is 'Our River'

Profiadau Blwyddyn 1

Blwyddyn 1 experiences

Top