Scroll to content
Ysgol Pencae

Ysgol Pencae

Ymdrech a Lwydda

Cysylltwch Gyda Ni

Interactive Bar

Search

Ymdrech a Lwydda

Blwyddyn 1 / Year 1

Croeso i dudalen Blwyddyn 1

Wecome to the Blwyddyn 1 Page.

Miss Edwards, Mrs John a Mrs Evans sydd yn ein dysgu ni yn y dosbarth.

Rydyn ni wrth ein boddau yn dysgu llawer o bethau newydd gyda'n gilydd. 

 Miss Edwards, Mrs John and Mrs Evans teach us in the class.

We all enjoy learning many new things together.

 

Ymarfer corff

Physical Education

Dydd Mawrth / TuesdayDydd Mercher / Wednesday

Cofiwch ddod i'r ysgol yn eich cit /  Remember to come to school in your kit

 

Tymor yr Hydref

Ein cyd-destun y tymor hon ydy 'Yma O Hyd'. 

Our context for learning this half term is 'A Long Time Ago'

Profiadau Blwyddyn 1

Blwyddyn 1 experiences

Top