Scroll to content
Ysgol Pencae

Ysgol Pencae

Ymdrech a Lwydda

Cysylltwch Gyda Ni

Interactive Bar

Search

Ymdrech a Lwydda

Blwyddyn 4 / Year 4

Croeso i dudalen Blwyddyn 4.

Wecome to the Blwyddyn 4 Page.

Miss Williams sydd yn ein dysgu ni yn y dosbarth.

Rydyn ni wrth ein boddau yn dysgu llawer o bethau newydd gyda'n gilydd. 

Miss Williams teaches us in the class.

We all enjoy learning many new things together.

 

Ymarfer corff

Physical Education

Mae ymarfer corff ar ddydd Llun a dydd Iau - cofiwch ddod i'r ysgol yn eich cit.

Physical Education is on a Monday and Thursday - remember to come to school in your kit

 

Profiadau Blwyddyn 4

Year 4 experiences

Can Corathon Blwyddyn 4

Dewch i fwynhau Blwyddyn 4yn canu 'Deryn du'
Enjoy Year 4 singing 'Deryn du'

Top