Scroll to content
Ysgol Pencae

Ysgol Pencae

Ymdrech a Lwydda

Cysylltwch Gyda Ni

Interactive Bar

Search

Ymdrech a Lwydda

Blwyddyn 4 / Year 4

Profiadau Blwyddyn 4

Year 4 experiences

Blwyddyn Newydd Dda! / Buon Anno!

Still image for this video
Dyma flwyddyn 4 yn cyfri yn Eidaleg. Here are Year 4 counting in Italian.

Croeso i dudalen Blwyddyn 4.

Wecome to the Blwyddyn 4 Page.

Miss Maskell sydd yn ein dysgu ni yn y dosbarth.

Rydyn ni wrth ein boddau yn dysgu llawer o bethau newydd gyda'n gilydd. 

Miss Maskell teaches us in the class.

We all enjoy learning many new things together.

 

Ymarfer corff

Physical Education

Mae ymarfer corff ar ddydd Llun a dydd Iau - cofiwch ddod i'r ysgol yn eich cit.

Physical Education is on a Monday and Thursday - remember to come to school in your kit

 

Cyd-destun Dysgu.

Learning Context.

'Ni yw y Byd' yw ein cyd-destun y tymor hwn. Byddwn yn dysgu am y blaned a sut i ofalu amdani.

Our learning context for this term is 'We are the World'. We will be learning about the Earth and how to care for it.

Dolenni Defnyddiol.

Useful Links.

  • Podlediad Cip Gwrandewch ar straeon o gylchgrawn Cip / Listen to stories from the Welsh magazine, Cip.

  • S4C Clic Gwyliwch raglenni Stwnsh ar Clic / Watch Welsh Stwnsh programs on Clic

  • Criw Celf Huw Aaron Fideos celf Cymraeg gan yr artist Huw Aaron / Welsh art videos with the artist Huw Aaron

  • Oriel Odl Fideos celf Cymraeg gan yr artist Rhys Padarn / Welsh art videos by the artist Rhys Padarn

Top