Scroll to content
Ysgol Pencae

Ysgol Pencae

Ymdrech a Lwydda

Cysylltwch Gyda Ni

Interactive Bar

Search

Ymdrech a Lwydda

Siarter Iaith / Welsh Language Charter

Llongyfarchiadau / Congratulations!

Hoffwn longyfarch cymuned yr ysgol o dan arweiniad ein Criw Cymraeg ar ennill y wobr arian!

 

I would like to congratulate the community of the school on winning the Silver Award under the guidance of the Criw Cymraeg!

Criw Cwl Cymraeg 2023-2024

Pob wythnos bydd yr ysgol yn awgrymu syniadau i gefnogi'r Gymraeg yn ein cylchlythyr.

 

Every week the school will suggest ways of supporting your child's Welsh in our newsletter.

Dewch i helpu eich plentyn i ddysgu Cymraeg.

 

Help you children to learn Welsh.

 

https://youtu.be/NrewCYJvLCo

 

Hwyl a Sbri gyda Seren a Sbarc / Lots of fun with Seren and Sbarc's day!

Ar Fai 21ain, gwnaeth disgyblion ein hysgol arbennig gwisgo fel archarwyr! Wrth gwrs yr ydym yn meddwl bod ein plant yn archarwyr pob dydd ond mi oedd yn ffordd hyfryd o ddathlu Cymreictod yr ysgol!

 

On May 21st, the pupils of our excellent school dressed as superheroes! Of course, to us they are superheroes everyday but this was a wonderful way of celebrating our Cymreictod!

 

Paid â Bod Ofn - Eden (geiriau / lyrics)

Can/Song: Paid a Bod Ofn (Don't be Afraid)Band: EdenAlbum: Paid a Bod Ofn (Don't be Afraid)Prynwch 'Paid a Bod Ofn' / Buy 'Paid a Bod Ofn':http://www.sainwal...

Dyma un o hoff ganeuon yr Ysgol ar Radio Pencae!

Rhithgôr Dydd Gŵyl Dewi Ysgol Pencae - Law yn Llaw

Dyma gôr Dydd Gŵyl Dewi Ysgol Pencae yn canu Law yn Llaw gyda'r amryddawn Lisa Angharad a Rhys Gwynfor.Geiriau'n addas iawn ar gyfer y cyfnod ansicr hwn - "L...

Top