Scroll to content
Ysgol Pencae

Ysgol Pencae

Ymdrech a Lwydda

Cysylltwch Gyda Ni

Interactive Bar

Search

Ymdrech a Lwydda

Llywodraethwyr/ School Governors

 

Enw   Statws 
Mr Daniel Tiplady  Cadeirydd / Chair & Parent Governor
Mrs Kate McDonough Is-Gadeirydd / Vice Chair & Parent Governor
Mrs Kath Morris Rhiant Llywodraethwr / Parent Governor 

Mr Ian Speakman 

Mrs Glenys Llewelyn 

Llywodraethwr AALl / LA Rep
Mrs Emma Simpkins  Rhiant Llywodraethwr / Parent Governor
Mrs Blod Lewis Llywodraethwr Cyfetholedig / Community Governor
Mrs Eleri HurleyLlywodraethwr Cyfetholedig / Community Governor
Miss Ffion Roberts   Llywodraethwraig Cyfetholedig / Community Governor
Mr Prys Davies  Rhiant Llywodraethwr / Parent Governor
Mrs Bethan Parry Athro Llywodraethwr / Teacher Governor
Miss Abigail BurnellAthro Llywodraethwr / Teacher Governor
Mrs Marie Le Bon

Llywodraethwr Staff Ategol / Staff Governor

 

                                           

                       

                   

                               

                       

                       

                 

             

                           

                           

                     

                         

                         

                       

                           

Top