Scroll to content
Ysgol Pencae

Ysgol Pencae

Ymdrech a Lwydda

Cysylltwch Gyda Ni

Interactive Bar

Search

Ymdrech a Lwydda

Polisiau / Policies

Polisi Mynediad i Ysgol / School's Admissions Policy

Polisi Plant Mewn Gofal / Child Looked After Policy

Polisi Parchu Eraill / Respecting Others Policy

Polisi Iechyd a Diogelwch / Health and Safety Policy

Polisi Gofal Iechyd / Healthcare Policy

Polisi Diogelwch yr Haul / Sun Safety Policy

Datganiad Ysgol GDD School Declaration PDG

Top