Scroll to content
Ysgol Pencae

Ysgol Pencae

Ymdrech a Lwydda

Cysylltwch Gyda Ni

Interactive Bar

Search

Ymdrech a Lwydda

Eisteddfod

Eisteddfod yr Urdd

Llongyfarchiadau i AT am ddod yn drydydd yn y gystadleuaeth llefaru i ddisgyblion Blwyddyn 4, 5 a 6. Am lwyddiant arbennig ac yn haeddiannol iawn!

 

Congratulations to AT on coming 3rd in the recital competition for Year 4, 5 and 6.  What a fantastic success and fully deserved.

Eisteddfod yr Urdd Sir Gaerfyrddin 2023

Top