Scroll to content
Ysgol Pencae

Ysgol Pencae

Ymdrech a Lwydda

Cysylltwch Gyda Ni

Interactive Bar

Search

Ymdrech a Lwydda

CRhA / PTA

Cyfrannu / Donate:

 

Ffair Nadolig 2022 / Christmas Fayre 2022

 

Diolch am eich cyfraniad arbennig i lawr newydd yr ardal wydr.  Yn barod mae'r Gymdeithas Rhieni ac Athrawon wedi codi £4200 ond y targed yw £7000.  Cyn bo hir bydd y Gymdeithas yn dangos sut i godi mwy o arian dros ein hysgol.

 

Thank you for your amazing contribution for the new floor in the quadrant.  Already, the PTA have raised £4200 but the target is £7000.  Soon, the PTA will announce ways to raise more money for the School.

Top