Scroll to content
Ysgol Pencae

Ysgol Pencae

Ymdrech a Lwydda

Cysylltwch Gyda Ni

Interactive Bar

Search

Ymdrech a Lwydda

Gweledigaeth yr Ysgol / Our Vision

Gweledigaeth yr ysgol: Dyma ein gwerthoedd -

Ymdrech a Lwydda                                     

Cwrteisi a Pharch

Siarad Cymraeg gyda Balchder               

Ffrind Da

 

Mae gweledigaeth yr Ysgol yn sylfaen i holl waith yr Ysgol ac rydym yn ymfalchïo yn ein gallu i blethu’r 4 diben i fod yn rhan allweddol o fywyd pob dydd y disgyblion.

 

 

School Vision: Here are our vaues -

Effort Leads to Success                                    

Respectful and Courteous

Speak Welsh with Pride              

A Good Friend

 

The vision of the school is the foundation to all our work and we take pride in the fact that we can embed the 4 purposes to be a key part of daily life for the pupils. 

Gweledigaeth ein Cwricwlwm / A Vision for our Curriculum

 

‘Sbarduno disgyblion Ysgol Pencae trwy sylfaeni cadarn a phrofiadau cyffrous i lywio eu haddysgu a bod yn unigolion mentrus, uchelgeisiol, egwyddorol a chreadigol sy’n ddysgwyr gydol oes.'

4 Diben

Mae hawliau plant yn bwysig iawn i Ysgol Pencae ac yn rhan allweddol o ethos yr ysgol!

 

The rights of a child are very important in Ysgol Pencae and are a key aspect of our ethos.

 

Top