Scroll to content
Ysgol Pencae

Ysgol Pencae

Ymdrech a Lwydda

Cysylltwch Gyda Ni

Interactive Bar

Search

Ymdrech a Lwydda

Dosbarth Derbyn / Reception

Profiadau'r Dosbarth Derbyn

Dosbarth Derbyn's experiences

Croeso i dudalen y Dosbarth Derbyn.

Wecome to the Dosbarth Derbyn Page.

Miss Evans a Mrs le Bon sydd yn ein dysgu ni yn y dosbarth.

Rydyn ni wrth ein boddau yn dysgu llawer o bethau newydd gyda'n gilydd. 

Miss Evans and Mrs le Bon teach us in the class.

We all enjoy learning many new things together.

 

Ymarfer corff

Physical Education

 

Dydd IauThursday    

Cofiwch ddod i'r ysgol yn eich cit.

Remember to come to school in your kit.

 

Tymor yr Hydref

Ein cyd-destun y tymor hon ydy 'Waw, Rwy'n arbennig!'

Byddwn yn dysgu am ein hunain wrth ymgartrefu yn yr ysgol.  Byddwn hefyd yn dysgu am dymor yr Hydref.

 

Our context for learning this half term is 'Waw, I'm special!'

We will learn about ourselves as we settle into our new school.  We will also be learning about the Autumn term.

Gwefannau defnyddiol y Dosbarth Derbyn 

Useful websites for the Dosbarth Derbyn

Top