Scroll to content
Ysgol Pencae

Ysgol Pencae

Ymdrech a Lwydda

Cysylltwch Gyda Ni

Interactive Bar

Search

Ymdrech a Lwydda

Dosbarth Derbyn / Reception

Profiadau'r Dosbarth Derbyn

Dosbarth Derbyn's experiences

Croeso i dudalen y Dosbarth Derbyn.

Wecome to the Dosbarth Derbyn Page.

Mrs Parry a Mrs LeBon sydd yn ein dysgu ni yn y dosbarth.

Rydyn ni wrth ein boddau yn dysgu llawer o bethau newydd gyda'n gilydd. 

Mrs Parry and Mrs LeBon teach us in the class.

We all enjoy learning many new things together.

 

Ymarfer corff

Physical Education

 

Dydd MercherWednesday    

Cofiwch ddod i'r ysgol yn eich cit.

Remember to come to school in your kit.

 

Tymor y Gwanwyn

Ein cyd-destun y tymor hon ydy 'Dŵr yn yr afon a'r cerrig yn slic'

Byddwn yn dysgu am yr Afon Taf a'r bywyd sydd yn byw yna. Byddwn hefyd yn arbrofi gyda dŵr i weld sut mae'n rhewi ac yn ymdoddi ac am bethau sydd yn suddo ac arnofio. Byddwn hefyd yn tynnu ysbrudoliaeth o'r afon er mwyn creu gwaith celf a cerddoriaeth.

 

Our context for learning this half term is 'Our river'.

We will learn about the River Taf and the life that lives there. We will also experiment with water to see how it freezes and melts and about things that sink and float. We will also draw inspiration from the river to create artwork and music.

Gwaith Cartref / Homework

Dilynwch y ddolen isod i weld amrywiaeth o weithgareddau i ddatblygu sgiliau sillafu a darllen.

Follow the link below to find a variety of activities to develop spelling and reading skills.

Gwefannau defnyddiol y Dosbarth Derbyn 

Useful websites for the Dosbarth Derbyn

Top