Scroll to content
Ysgol Pencae

Ysgol Pencae

Ymdrech a Lwydda

Cysylltwch Gyda Ni

Interactive Bar

Search

Ymdrech a Lwydda

Dosbarth Derbyn / Reception

Croeso i dudalen y Dosbarth Derbyn.

Wecome to the Dosbarth Derbyn Page.

Mrs Parry a Mrs LeBon sydd yn ein dysgu ni yn y dosbarth.

Rydyn ni wrth ein boddau yn dysgu llawer o bethau newydd gyda'n gilydd. 

Mrs Parry and Mrs LeBon teach us in the class.

We all enjoy learning many new things together.

 

Ymarfer corff

Physical Education

Mae ymarfer corff ar ddydd Mawrth - cofiwch ddod i'r ysgol yn eich cit.

Physical Education is on a Tuesday - remember to come to school in your kit

 

Tymor y Gwanwyn

Ein cyd-destun y tymor hon ydy 'Brr mae'n oer'. 

Our context for learning this half term is 'Brrr it's cold'

Gwefannau defnyddiol y Dosbarth Derbyn 

Useful websites for the Dosbarth Derbyn

Profiadau'r Dosbarth Derbyn

Dosbarth Derbyn's experiences

Can Corathon Derbyn

Dewch i fwynhau plant y Derbyn yn canu.
Come and enjoy the Derbyn children singing.

Top