Scroll to content
Ysgol Pencae

Ysgol Pencae

Ymdrech a Lwydda

Cysylltwch Gyda Ni

Interactive Bar

Search

Ymdrech a Lwydda

Blwyddyn 6 / Year 6

Profiadau Blwyddyn 6 Experiences

Croeso i dudalen Blwyddyn 6.

Welcome to the Blwyddyn 6 page.

Ni yw blwyddyn 6 ac mae gwledd o brofiadau yn ein haros ni eleni.  Mr Thomas sydd yn ein dysgu ni ac mae Mrs John a Mrs Evans yn y dosbarth gyda ni.  

Ym mlwyddyn 6 rydym yn edrych ymlaen yn arw i fynd i Wersyll yr Urdd Llangrannog ac i gynorthwyo yr ysgol trwy fod yn fodelau rôl.  Byddwn yn paratoi i fentro i'r ysgol uwchradd yn ystod y flwyddyn ac edrychwn ymlaen am amryw o weithgareddau pontio er mwyn ein paratoi.  

 

We are year 6 and we have a fun-filled year ahead of us full of different experiences.  Mr Thomas teaches us and Mrs John and Mrs Evans are also in the class with us.

In year 6 we are looking forward to go to Llangrannog in West Wales and to help the school as role models to the younger pupils.  We will be preparing for our next adventure in Secondary School during the year and we look forward to all our transition activities.

Ymarfer Corff.

Physical Education.

 

Dydd Mercher / WednesdayDydd Iau / Thursday

Cofiwch ddod i'r ysgol yn eich cit / Remember to come to school in your kit.

 

 

Cyd-destun Dysgu.

Learning Context.

'Ni yw y Byd' yw ein cyd-destun y tymor hwn. Byddwn yn dysgu am y blaned a sut i ofalu amdani.

Our learning context for this term is 'We are the World'. We will be learning about the Earth and how to care for it.

Top