Scroll to content
Ysgol Pencae

Ysgol Pencae

Ymdrech a Lwydda

Cysylltwch Gyda Ni

Interactive Bar

Search

Ymdrech a Lwydda

Blwyddyn 6 / Year 6

Croeso i Ddosbarth Mr Thomas! Welcome to Mr Thomas' Class!

Croeso i dudalen Blwyddyn 6.

Welcome to the Blwyddyn 6 page.

Ni yw blwyddyn 6 ac mae gwledd o brofiadau yn ein haros ni eleni.  Mr Thomas sydd yn ein dysgu ni eleni.  

Ym mlwyddyn 6 rydym yn edrych ymlaen yn arw i fynd i Wersyll yr Urdd Llangrannog ac i gynorthwyo yr ysgol trwy fod yn fodelau rôl.  Byddwn yn paratoi i fentro i'r ysgol uwchradd yn ystod y flwyddyn ac edrychwn ymlaen am amryw o weithgareddau pontio er mwyn ein paratoi.  

 

We are year 6 and we have a fun-filled year ahead of us full of different experiences.  Mr Thomas teaches us.

In year 6 we are looking forward to go to Llangrannog in West Wales and to help the school as role models to the younger pupils.  We will be preparing for our next adventure in Secondary School during the year and we look forward to all our transition activities.

Ymarfer Corff.

Physical Education.

 

Dydd Llun / MondayDydd Iau / Thursday

Cofiwch ddod i'r ysgol yn eich cit / Remember to come to school in your kit.

 

 

Cyd-destun Dysgu 2023-2024.

Learning Context 2023-2024.

1.'Byd yn Un' oedd ein cyd-destun ar ddechrau'r flwyddyn. Fe ddysgom am y gwledydd oedd yn cystadlu yng Nghwpan Rygbi'r Byd.

2. Y Ddaear a Thu Hwnt

3. Rhyfelwyr o Fri

 

1. Our learning context at the beginning of the year was 'World in Union'. We learnt about the countries competing in the Rugby World Cup.

2. Y Ddaear a Thu Hwnt

3. Rhyfelwyr o Fri

Top