Scroll to content
Ysgol Pencae

Ysgol Pencae

Ymdrech a Lwydda

Cysylltwch Gyda Ni

Interactive Bar

Search

Ymdrech a Lwydda

Rhieni Newydd / New Parents

Croeso i deulu Pencae.  Yr ydym yma i gefnogi eich plentyn ac wrth gwrs chi, ein rhieni, ar hyd y daith yn ein hysgol arbennig.  

 

Welcome to the Pencae Family.  We are here to support every child and of course you as parents on the journey in our wonderful school.

Gwefan Cyw | S4C

 

Dewch i gael hwyl gyda'ch plentyn yn y Gymraeg.  Mae'r wefan yn cynnig llawer o weithgareddau hwyl a sbri!

 

Have fun with your child in Welsh.  The website provides many opportunities for fun and games!

Gwasanaethau Gofal Plant - Dyma'r Gwarchodwyr a chwmnïau sydd yn cydweithio gyda rhieni'r Ysgol:

Dyma restr o wasanaethau gofal plant, gwarchodwyr a meithrinfeydd, sydd yn dychwelyd a chodi disgyblion o'r ysgol.  Mae'r rhestr heb duedd.

 

Here is a list of child care services, childminders and nurseries, that bring and collect children from the school.  It is written without prejudice. 

Top