Scroll to content
Ysgol Pencae

Ysgol Pencae

Ymdrech a Lwydda

Cysylltwch Gyda Ni

Interactive Bar

Search

Ymdrech a Lwydda

WOW! Teithio Llesol / Active Travel.

Fel ysgol, rydym yn annog ein teuluoedd a'n disgyblion i fyw bywyd iach a gofalu am ein planed!  Un ffordd o sicrhau hyn yw i ddilyn cynllun Teithio Llesol ble rydym yn annog ein teuluoedd i feddwl am y ffordd maen nhw'n teithio i'r ysgol.  Yn ddyddiol mae'r disgyblion yn cwblhau cofrestr WAW!

 

As a school, we encourage our families and pupils to live a healthy life and to look after the planet.  One way of doing this is by following the Travel tracker programme where we encourage our families to think about the ways they travel to school.  Daily, our pupils complete a WAW register.

 

 

Llythyr i Deuluoedd am WOW! A letter to Families about WOW!

Addewid Teithio Llesol / Active Travel Pledge

Top