Scroll to content
Ysgol Pencae

Ysgol Pencae

Ymdrech a Lwydda

Cysylltwch Gyda Ni

Interactive Bar

Search

Ymdrech a Lwydda

Gweithgareddau'r Urdd / Urdd Activities

Dathlu Canmlwyddiant yr Urdd

Ionawr 25 / January 25th 

 

Bydd yr ysgol yn cynnal parti gyda phawb yn gwisgo coch, gwyn a gwyrdd er mwyn dathlu canmlwyddiant yr Urdd.

 

The school will be holding a party with everyone wearing red, white or green to celebrate 100 years of the Urdd.

Aelodaeth yr Urdd / Urdd Membership:

Bydd Clwb yr Urdd i Flwyddyn 2 yn ailgychwyn wythnos nesaf ond bydd angen ichi gofrestru er mwyn sicrhau bydd eich disgyblion yn gallu cymryd rhan yn y gwersi.

https://www.urdd.cymru/cy/event/clwb-aml-chwaraeon-pencae-2021-12-15/

The Year 2 Urdd Club is restarting next week but you will have to register in order for your child to take part.

Mae Gwersylloedd Chwaraeon yr Urdd yn dychwelyd‼️

Ymunwch a'n dîm o staff cymwysedig a phrofiadol am lu o weithgareddau chwaraeon cynhwysol yn ystod hanner tymor!

 

🏐 Gwersyll Pêl-rwyd

Gwersyll Pêl-droed

🏊️ Gwersi Nofio Dwys

🏆 Gwersyll Aml-chwaraeon

 

Am fwy o wybodaeth ac i gofrestri ewch yma;

➡️ C: https://urdd.cymru/gwersyllchwaraeon

➡️ E: https://urdd.cymru/sportscamps

 

#CymruActif

The Urdd Sports Camps are about to return‼

Join our team of qualified and experienced staff for a host of inclusive sporting activities during half term!

 

🏐 Netball Camp

Football Camp

🏊️ Swimming Lessons

🏆 Multi-sport Camp

 

Find further information and register here;

➡️ C: https://urdd.cymru/gwersyllchwaraeon

➡️ E: https://urdd.cymru/sportscamps

 

#CymruActif

 

Top