Scroll to content
Ysgol Pencae

Ysgol Pencae

Ymdrech a Lwydda

Cysylltwch Gyda Ni

Interactive Bar

Search

Ymdrech a Lwydda

Pwy yw Pwy? / Who's who?

 

Siwan Dafydd

Pennaeth

Headteacher

Aled Thomas 

Dirprwy Bennaeth

Deputy 

Headteacher

Catrin Cleverley

CADy

ALNCo

Bethan Parry

Arweinydd Adran

Dan 7

Under 7's Leader

Dosbarth Derbyn

Reception

Emily Evans

Athro

Teacher

Marie le Bon

Cynorthwyydd

Dosbarth

Teaching Assistant

  

Blwyddyn 1

Year 1

Taome Edwards

Athro

Teacher

Siân John

Cynorthwyydd

Dosbarth

Teaching Assistant

Nerys Evans

Cynorthwyydd

Dosbarth

Teaching Assistant

 

Blwyddyn 2

Year 2

Catrin Richards

Athro

Teacher

Marie Collins

Cynorthwyydd

Dosbarth

Teaching Assistant

Ceril Bevan

Cynorthwyydd

Dosbarth

Teaching Assistant

 

Blwyddyn 3

Year 3

Catrin Williams

Athro

Teacher

Sue Williams

Cynorthwyydd

Dosbarth

Teaching Assistant

 

 

Blwyddyn 4

Year 4

Sioned Maskell

Athro

Teacher

 

 

 

 

 

Blwyddyn 5

Year 5

Mari Pritchard

Athro

Teacher

 

 

 

Blwyddyn 6

Year 6

Aled Thomas

Athro

Teacher

  

 

CPA / PPA

Sesiynau Lles /

Wellbing Sessions

Abi Lewis

Athro

Teacher

Catrin Cleverley

Athro

Teacher

 

 

Rheolwr Safle

Site Manager

Alison Bartlett   

Staff Swyddfa

Office Staff

Jean MonkCath Owen  

Staff Gegin

Kitchen Staff

Jacki Jones   

Goruchwylwyr Cinio

Lunchtime

Supervisors

Wendy HallRichard MorrisJessica Davies 

 

Top