Scroll to content
Ysgol Pencae

Ysgol Pencae

Ymdrech a Lwydda

Cysylltwch Gyda Ni

Interactive Bar

Search

Ymdrech a Lwydda

Pwy yw Pwy? / Who's who?

 

Siwan Dafydd

Pennaeth

Headteacher

Bethan Parry

Arweinydd Dan 7

Under 7's Leader

Bethan Reynolds 

CADY

ALNCo

Dosbarth Derbyn

Reception Class

Bethan Parry

Athro / Teacher

Marie Le Bon

Cynorthwyydd

Teaching Assistant

 

Blwyddyn 1

Year 1

Bethan Reynolds 

Athro

 Teacher

Taome Fernon Edwards

Athro ac Athro CPA 

 Teacher and PPA Teacher

Ceril Bevan

Cynorthwyydd 

 Teaching Assistant

Blwyddyn 2

Year 2

Catrin Richards

Athro

Teacher

Marie Collins

Cynorthwyydd

Teaching Assistant

 

Blwyddyn 3

Year 3

Catrin Williams

Athro

Teacher

Sue Williams

Cynorthwyydd

Teaching Assistant

 

Blwyddyn 4

Year 4

Sioned Maskell

Athro

Teacher

  

Blwyddyn 5

Year 5

Mari Pritchard

Athro

Teacher

Abigail Lewis

Athro ac Athro CPA

 Teacher and PPA Teacher

 

Blwyddyn 6

Year 6

Ian Williams

Athro

Teacher

Sian John

Cynorthwyydd

Teaching Assistant

Nerys Evans

Cynorthwyydd

 Teaching Assistant

 

Catrin Cleverley

Athro

Teacher

Sarah James

Cynorthwyydd

Teaching Assistant

Angharad Llwyd

Cynorthwyydd

 Teaching Assistant

Rheolwr Safle 

 Site Manager

Alison Bartlett

Swyddog Rheoli'r Safle

 Site Manager

 

 

Staff Gweinyddol 

 Admin Staff

Jean Monk

Swyddog Gweinyddol yr Ysgol

 Admin Officer

Cath Owen

Swyddog Gweinyddol yr Ysgol

Admin Officer

 

Staff y gegin 

 Kitchen Staff

Jaqueline Jones

Cogyddes

Cook

Wendy Hall

Cynorthwyydd Cinio

 Dinner Supervisor

 

Richard Morris

Cynorthwyydd Cinio Dinner Supervisor

 

 

Top