Scroll to content
Ysgol Pencae

Ysgol Pencae

Ymdrech a Lwydda

Cysylltwch Gyda Ni

Interactive Bar

Search

Ymdrech a Lwydda

Blwyddyn 3 / Year 3

Croeso i dudalen Blwyddyn 3.

Welcome to Year 3's Page.

Miss Williams sydd yn ein dysgu ni ac mae Ms. Williams yn y dosbarth gyda ni.

Rydyn ni wrth ein boddau yn dysgu llawer o bethau newydd gyda'n gilydd. 

Miss Williams teaches us and Ms. Williams is also in the class with us.

We all enjoy learning many new things together.

 

Ymarfer corff.

Physical Education.

Dydd Mercher / WednesdayDydd Iau / Thursday

Cofiwch ddod i'r ysgol yn eich cit. / Remember to come to school in your kit.

 

Cyd-destun Dysgu.

Learning Context.

 

"Ein Milltir sgwâr'' yw ein cyd-destun y tymor hwn. Byddwn yn dysgu am y blaned a sut i ofalu amdani.

Our learning context for this term is "Our Local Area''. We will be learning about the Earth and how to care for it.

Gwaith Cartref. 

Homework.

 

Dilynwch y ddolen isod i weld amrywiaeth o weithgareddau i ddatblygu sgiliau sillafu a darllen.

Follow the link below to find a variety of activities to develop spelling and reading skills.

Dolenni Defnyddiol.

Useful Links.

Perfformiad pBuzz Performance

Still image for this video
Mwynhewch glip o gyngerdd pBuzz Blwyddyn 3, Rhagfyr 2022.
Enjoy a clip of the Year 3 pBuzz concert, December 2022
Top