Scroll to content
Ysgol Pencae

Ysgol Pencae

Ymdrech a Lwydda

Cysylltwch Gyda Ni

Interactive Bar

Search

Ymdrech a Lwydda

Blwyddyn 3 / Year 3

Croeso i dudalen y Dosbarth Derbyn.

Wecome to the Dosbarth Derbyn Page.

Mrs Pritchard sydd yn ein dysgu ni yn y dosbarth.

Rydyn ni wrth ein boddau yn dysgu llawer o bethau newydd gyda'n gilydd. 

Mrs Pritchard teaches us in the class.

We all enjoy learning many new things together.

 

Ymarfer corff

Physical Education

Mae ymarfer corff ar ddydd Llun a dydd Mawrth - cofiwch ddod i'r ysgol yn eich cit.

Physical Education is on a Monday and  Tuesday- remember to come to school in your kit

 

 

 

 

 

Ail Lythyr Nofio / 2nd Swimming Letter

Llythyr Gwersi Nofio / Swimming Lessons Letter

Profiadau Blwyddyn 3

Year 3 experiences

Can corathon Blwyddyn 3

Dewch i fwynhau Blwyddyn 3yn canu 'Anifeiliaid'
Enjoy Year 3 singing 'Anifeiliaid'

Top