Scroll to content
Ysgol Pencae

Ysgol Pencae

Ymdrech a Lwydda

Cysylltwch Gyda Ni

Interactive Bar

Search

Ymdrech a Lwydda

Newyddion Disgyblion / Pupil News

Llongyfarchiadau mawr i LG am ennill twrnamaint sgrialu yn Llundain!

 

Congratulations to LG on winning a skateboarding competition in London!

Llongyfarchiadau anferth i MB am ddod yn 3ydd mewn cystadleuaeth dringo dros De Cymru! A big congratulations to MB on coming 3rd in a climbing competition across South Wales!

Llongyfarchiadau JK a LG am ddod yn drydydd yn yr Urban Games yng Nghaerdydd. A big congratulations to JK and LG on coming 3rd in the Urban Games in Cardiff.

Llongyfarchiadau LlG am ei berfformiad arbennig gyda Cherddorfa Ieuenctid Caerdydd/ Congratulations to LlG on his Performance with the cardiff Youth Orchestra!

Llongyfarchiadau OW!

Yr wyf yn hynod o falch i gyflwyno newyddion arbennig am lwyddiant OW (Blwyddyn 4). Chwaraeodd OW yn nhîm tenis dan 10 oed De Cymru penwythos diwethaf.  Fe ennillon nhw y twrnamaint wrth guro timau Gwlad yr Haf, Sir Caerloyw a Wiltshire.

 

I am extremely proud to present special news about the success of OW  (Year 4). He played tennis for the under 10 South Wales Tennis Team last Weekend. They won the tournament by beating teams from Somerset, Gloucestershire and Wiltshire.

 

An incredible talent!

 

Dewch i weld llun o waith LG. Come and see a picture of the amazing art work!

Llongyfarchiadau i LG  am wneud yn arbennig gyda gwaith Celf anhygoel mewn cystadleuaeth 'The Sun Newspaper'.

 

Congratulations to LG for doing brilliantly with her amazing Art Work in a competition held by 'The Sun Newspaper'.

Top